21 de setembre de 2016

Formació Biblioteques Escolars. Ja t'has inscrit?

FORMACIÓ BIBLIOTEQUES ESCOLARS 2016-2017

Seminaris de coordinació:

- Codi activitat: 2010461201. Les Biblioteques Escolars de l'Alt Penedès
  Seminari de Coordinació de les biblioteques escolars de l'Alt Penedès.

És un seminari adreçat a les persones responsables/coordinadores de les biblioteques escolars de la comarca. Els objectius que ens hem plantejat per aquest curs 2016/2017 són: 

Proporcionar recursos i estratègies per dinamitzar la BE.
- Relacionar les activitats de la biblioteca d'escola amb les de biblioteca d'aula.
- Recursos de la biblioteca pública per a les BE.
- Mantenir viva la BE: el fons, ePèrgam, blogs, recursos 2.0, etc.
- Compartir experiències relacionades amb el foment de la lectura i la BE.
- Assessorar puntualment sobre la BE del centre.
(Els objectius i continguts a partir de les propostes recollides a la reunió amb els centres el mes de maig de 2016)


Cursos telemàtics XTEC:

CodiActivitat
Inscripció oberta9000010555La biblioteca escolar I: Concepte, dinamització i aplicació de gestió (ePèrgam)
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/5/2017 de a
Inscripció oberta9000020555La biblioteca escolar I: ePèrgam, gestió i organització
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/2/2017 de a
Inscripció oberta9000030555La biblioteca escolar II: la competència informacional
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/5/2017 de a
Inscripció oberta9000040555La biblioteca escolar III: Pla de lectura de centre
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 3/5/2017 de a
Inscripció oberta9000050555El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts.
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 7/3/2017 de a
Inscripció oberta9000060555La competència lectora des de la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a
Inscripció oberta9000070555Eines 2.0 per a la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a
Inscripció oberta9000080555El gust per llegir des de la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a
Inscripció oberta9000090555Recursos digitals per a la biblioteca escolar
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 18/10/2016 al 8/2/2017 de a

+ informació:
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/biblioteques_escolars/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada